Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Daphne Guinness!!!!!


    Daphne Guinness  is a socialite, journalist, and collector of haute couture.   In 1987, she married Greek shipping heir Spyros Niarchos, whom she divorced in 1999.She has three children, including Stavros Niarchos!!!It's so bizarre that you will adore or to hate her , or both ..... Personally I bow, has a crystalline elegance that few manage to keep within the crazy world of fashion.. 
                                        kiss kiss!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου