Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Christmas spirit!!!

   Sorry !! I've been so lazy the last month because  I was reading constantly for my exams! But it's time to repay you with lots of Christmas photos... And of course I have a gift ... if you ever find yourself in Athens a cup of coffee in the most alternative and impeccably decorated cocktail bar  in town is necessaryYou must be wondering what a gift ... but of course the address of the shop that looks at one of the photos .... in Skoufa!! Have fun and to get everyone in the Christmas spirit slowly ... because misery does not get us ....                                 kiss kiss!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου