Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Focus on details!!!Once more!!
             Outside it is snowing and it's incredible. Today after a long time I was surprisedbecause I found my soul mate! The time water flowed and our common points andpassions for beautiful things were visible ... Of course, the camera did not take long to come out and some details of mine and  his Some photos featuring me and my new buddy respectively ... The artistic touch to some of them are his. So enjoy!!!
       ps:in another post may be able to show you his face...
                                                       kiss kiss !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου